Elsir Vale Threatened

Anfall

2009-07-23

Vid ett möte i Brindols rådsal anfaller en grupp barghests understödda av orog-eldmagiker. De är ute efter att döda stadens ledare. Vi utplånar alla barghests, men magikerna lyckas fly på sina mantikoror. En skrivare verkar misstänkt lugn under anfallet – efteråt får vi veta att han är en spion som rådet anlitat för att försöka hitta vem som läcker information till röda handen.

På staden träffar vi Modra som också säger att han jobbar på det uppdraget, men inte vill tala om för vem. Han misstänker Lady Kal för att vara förrädare, men eftersom hon var nära att dö under anfallet tycker vi det låter osannolikt.

Nästa dag flygs vi ut till den närmsta skogen för att hindra den från att huggas ned och bli virke för belägringsvapen. Det sägs finnas ett dussin hill giants i området. Vi stöter omgående på en av dem. Han har några goblins med sig, men de är inget hinder. Jätten är däremot tuff. Efter att ha fällt honom spårar vi resten av gruppen han ingått i. Framemot kvällningen hittar vi ytterligare 3 jättar, som ser ut att vara aningen mindre hårda. Vi väntar till mörkret fallit och gör en natträd. Efter en segsliten strid sänker vi dem, och retirerar ut i natten för att undvika förstärkningarna som en goblin kallat på.

Comments

Bolongo

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.