Elsir Vale Threatened

Into the cursed forest

Killian är precis värdelös vad info beträffar. Han kan berätta att skogsalvernas ledare heter Molirian, men det är allt. Försök att finna mer information genom ritualer misslyckas. Vi börjar traska in i skogen ändå. Den är mystisk och arkan och ligger väldigt nära Feywild, men vi hittar efter ett tag fram till en glänta. Där ser vi en kamp mellan diverse odöda, mest alver, cirka 5 per sida. Ena sidan är uppenbart vampyrer, de andra ser bara ut som alver med förtorkad gråbrun hud. Bakom vampyrerna stås några zombifierade hobgoblins och bara vaggar. Vi väljer att angripa vampyrerna och vinner, men tyvärr blir Vorgen så dominerad av dem att han fortsätter slåss mot oss även efter vampyrerna blivit damm. Detta tvingar oss andra att slå ihjäl honom.

Samtal med de andra, mer vänligt sinnade alverna avslöjar att vi kommit till Feywild. Molirian, en extra gammal och vithårig alv, berättar en massa för oss. Vi befinner oss på ön Osirir, omgiven av Esejnes hav. På denna ö finns en massa små och två stora portaler till Shadowfell, genom vilka nekrotisk energi läcker in, korrumperar området och stänger av det från resten av Feywild, och sedan läcker vidare från världen. En av de stora portalerna håller dessa alver stängd, den andra står vidöppen och kan inte kommas åt från Feywild-sidan eftersom man då blir övertagen av Skuggan. Vill man stänga den (vilket tycks vara vårt nya mål) måste man komma från andra sidan, i Shadowfell i en region som kallas Cdyx. På Osirir finns grupper av monster som tagits över av Skuggan och försöker öppna fler portaler, men de är som tur är ganska kaotiska och saknar planer.

Alverna har nyligen fått information – från Lady Kal, faktiskt – om vad som kan ligga bakom alltsammans. Det finns en sägen från ett avlägset ökenrike som berättar om ett stort slag under förhistorien, när deras land var bördigt. En hjälte från striden fick en gåva från Raven Queen: att hans hemland skulle bli ett paradis så länge han levde. Han fick en annan gåva från Orcus: evigt liv. När hjälten reste därifrån försökte en mystisk kvinna förfölja honom, men beduinernas förfäder stoppade henne. Det visade sig vara Tiamat, och hon drevs bort. Allt detta har på något vis att göra med den nuvarande situationen.

Det finns faktiskt dvärgar här i Feywild. De är från världen men har blivit strandsatta här på något vis. De bor på en ö 2-3 veckors segling härifrån och kan övervinna förbannelsen som gör navigation på havet omöjlig genom att deras skepp färdas under vattnet istället för på det. Men de har inte varit på Osirir på ett tag.

När vi fått denna enorma infodump kommer plötsligt ett anfall mot en av noderna som styr den stängda portalen, av en grupp monster-odöda som är lite mer organiserad än genomsnittet. Molirian tycker att alverna kan sköta försvaret själva och föreslår att vi under tiden skall göra en räd på fiendernas bas. Bland annat har de en del magiska prylar som de snott från alverna och som det kan vara användbart att återerövra.

Comments

Bolongo

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.