Elsir Vale Threatened

Reträtt

2009-08-01

Medan vi lootar och helar oss kommer alla de andra jättarna och en eldspottande dragonspawn. Vi jobbar på att fly. Jättarnas ledare och flygfät är de som kan hinna ikapp oss, så vi använder lite effekter för att sinka dem. I slutändan kommer alla utom Vorgen undan, mest för att en av skogens druider gömmer oss.

Farrelfar, som han heter, berättar att deras ledare heter Loranliar, men att han inte träffar utomstående. Bortsett från lite grundinformation som vi kunnat ta reda på själva visar sig inte druiderna vara till så mycket mer hjälp. De är helt enkelt ganska mesiga. Caradruin spejar på fiendelägret i djurform. Ser en jätteshaman som gör någon ritual runt en grönskimrande bautasten. Vi anfaller på natten och fritar Vorgen. Tyvärr är hans rustning försvunnen, och vi hinner inte befria någon av de andra fångarna eller få med oss några skattkistor. Dessutom har Vorgen brutit samman under tortyr och berättat allt han vet.

Vi tar oss tillbaks till Brindol och hjälper till att planera stadens försvar. Caradruin och Morgan övertygar rådet om att ett pre-emptive strike vore oklokt. Caradruin förstärker stadsportarna med Ironwood.

Horden börjar anlända, men anfaller inte omedelbart. De inväntar förstärkningar i nästan en vecka först. Så en natt börjar jättar angripa muren på två ställen. Vi avdelas att stoppa den ena gruppen. Sagt och gjort, vi gör ett utfall och dödar 1 ettin plus 4 hill giants (varav en caster). Detta går snabbt, men vi bränner rätt mycket resurser på det. När vi återvänder till staden får vi höra att det inte gått lika bra på den andra platsen: där har jättarna slått en bräsch i stadsmuren…

Comments

Bolongo

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.