Elsir Vale Threatened

Seger! Eller...?

2009-08-20

Några av de fiender som sprang in förbi oss har slagits på flykten, andra har barrikaderat sig i ett värdshus. En jätte plus hobgoblins och goblins, som står på taket och skjuter pilar. Jag gör en jordvall som låter oss springa upp på taket och slakta goblins. En eldmagiker dyker upp. Vi slaktar de flesta av goblinoiderna, men jätten är för hård för oss i vårt försvagade tillstånd, så vi måste retirera. Våra trupper eldar ned värdshuset och jätten dör. De andra 2 har också blivit dödade, visar det sig.

Nästa dag förhör vi fångar och får veta att jättarnas anfall var oplanerat och att ledarna är väldigt arga över detta. Det finns en Wyrmlord som är kvinna och hiskligt ful, men har samma namn som den vi dödade. (Hmmm…) Flygspaning visar att de 4 överlevande jättarna (inklusive ledaren och trollpackan) ger sig av söderut. Fienden gräver ned sig och bygger belägringsvärn. Efter några dagar kommer några hobgoblin-officerare under vit flagg och säger att de skickats av High Wyrmlord Kar för att erbjuda fred. De vill ha terrängen fram till Terrelton och Nimon’s Gap. Vi förhalar.

Modra berättar att 2 av hans informatörer giftmördats. Vi får också veta att Modra jobbar för Derrin, spionen som Ulfert anställt och placerat hos Lady Kal.

Vi spanar i kullarna och upptäcker att horden gräver ut en stor byggnad. Taket syns redan. Tillbaks i Brindol försöker vi sprida ut rykten som skall göra oss till måltavlor för lönnmord. Istället snubblar vi över en attack mot Lady Kal. En massa skugg-humanoider med osynlighet och andra jobbiga krafter som gör att ett par av dem kommer undan. De har också lyckats döda sitt mål, med en magisk dolk som gör henne omöjlig att återuppliva. Derrin tror att denna attack inte är relaterad till goblin-horden utan gäller något annat.

Rådet går med på fredsavtalet, och gör oss 4 till lorder – vi får dela på Lady Kals egendomar.

Comments

Bolongo

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.