Elsir Vale Threatened

Vi undersöker Lady Kals arbetsrum. Hittar många gamla böcker samt de senaste breven. Hon har korresponderat mycket om Shadowfell, Feywild, gamla gudar och allt dettas relation till Elsir Vale. Hon har också en mängd dokument som tillhört Rivenroar-familjen. En bok beskriver de många portalerna i Elsir Vale och spekulerar i varför de är så många. I en kista finns en odöd hand som försöker tafsa oss. I en annan kista hittar vi 5 flaskor med en grön vätska, på ett papper beskrivs den som “en medicin som kan ha olyckliga bieffekter” mot någon oförklarad “sjukdom”. I ett skåp som är klätt på insidan med läder täckt av runor i vitt och guld ligger ett fat med en blodstänkt kniv på. Den känns ond. Vi hittar bild på kniven i en bok, där sägs det att den suger ut livskraft.

Vi talar med Ulfert, eftersom det är han som får den gröna medicinen och hans rörelsehinder är en biverkning. Sjukdomen som det handlar om visar sig vara allmänt sprid bland alla som uppnår någon hög status i Elsir Vale. Första offret var ärkedruiden som blev lichen Ghostlord. I den nuvarande generationen är alla i Brindosl råd utom Jarmath drabbade. Immerstal den röde har lagt sig själv i en portal till ett rike utan tid för att inte bli odöd. Handen i kistan är hans – medicinen gjorde så att extremiteter angreps först, så han högg av sig en fot och en hand. Även Immerstals lärjunge Serengil (som förvaltar vår egendom) är drabbad, och inte något vidare glad över detta. Och det bästa av allt: vi har fått sjukdomen också. Kals egendom ger oss ett överskott på 2000 guld per månad.

Mer forskning i Kals bibliotek lär oss att sjukdomen är ett symptom på att Shadowfell kommit närmare världen här i Elsir Vale, och detta är något så märkligt så det måste vra gudar som ligger bakom det.

Dvärgarna i Overlook är rasande över att Brindol slutit fred med goblinerna. Vi besöker de ockuperade städerna men får inte reda på något nämnvärt.

Alverna drabbas också de av sjukdomen när de blir tillräckligt erfarna och mäktiga – skogsalverna är alla sådana som insjuknat. Vi besöker träskalverna som berättar att även de närmaste delarna av Feywild har smittats och korrumperats. Random info: “Elsir Vale” är ett namn som för urminnes tider sedan betydde “paradis”. Killian berättar att där floderna korsas i skogen finns övergångar till Feywild som alltid är öppna. Där mindre bäckar korsas (gärna stigar också) är också barriären tunnare.

De skogsalver som vi fått nattmaskerna av, och som vi gav det där svärdet till, är numera vampyrer. Vi erbjuder att lämna tillbaks maskerna mot information. Vi pratar med 3 av dem (varav 1 är en vampyrlord). Efter viss diskussion inser vi att de blivit helt korrumperade och vill sprida ondskan (genom att offra hobgoblins), men att det finns andra alver i skogen som försöker motstå förändringen och har barrikaderat sig i en gammal alvstad. Efter ett tag verkar Vorgen bli otålig, så han provocerar fram en strid som vi med nöd och näppe vinner.

Comments

Bolongo

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.